Instytut Zdrowego Odżywiania  

ul. Częstochowska 18 lok. U1

15-459 Białystok

e-mail: sklep@magdaradzi.pl 

Facebook: MagdaRadzi – @instytutzdrowegoodzywiania 

Instagram: MagdaRadzi